Tuesday, January 25, 2011

ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ!

ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಬರಹವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕತೆಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾ?
ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.


ನಮಾಝ್‌ನ ಬಳಿಕ ಆತ ಹೇಳಿ
‘‘ನಮಾಝ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತ ಭಂಗಿ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ’’

ಈತ ವಿನೀತನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ‘‘ಹೌದಾ!? ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ದೇವರೆಡೆಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು’’

1 comment: