Sunday, September 14, 2014

ಇರುವೆಗೆ

ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳ ಹಿಡಿದು
ಜಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆಯೇ
ತಡೆ ತಡೆ, ಬಂದೆ !


ಈ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೆದುಳು, ಸಣ್ಣ ಹೃದಯ
ದೊರೆಯ ಎಡೆಗಿನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ
ಮುನ್ನಡೆಸು ನನ್ನ 


ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಇರುವೆಯೇ
ನೀನು ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು
ನನ್ನ ದೊರೆ ನನಗಾಗಿಯೇ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ಸಂತ ನೀನು 


ನಿನ್ನ ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಗಿಂತಲೂ
ಸಣ್ಣದಾದ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಹೃದಯ
ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೊರೆಯೆಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸೀತು

No comments:

Post a Comment