Thursday, April 3, 2014

ಸೂಲಿಬಾವಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನನ್ನ "ಬಾಡೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ" ಕೃತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಗೆಳೆಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಬಸವರಾಜ ಸೂಲಿಬಾವಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ -94802 86844
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

No comments:

Post a Comment