Tuesday, December 25, 2012

2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ನನ್ನ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೀಗ 2013ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ...ನೂರಾರು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದವರು, ಚಚ್ಚಿದವರು, ಚುಚ್ಚಿದವರು...ಎಲ್ಲರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ...ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು....ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಅವಧಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಜಿ. ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಋಣಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯ.  ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಲಕ ಲಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ...

1 comment:

  1. hosa look chennagide. Congrats. nanagista nim blog, though i am not a good commentor..:-)
    ms

    ReplyDelete